Welkom
Bedrijf
Fabriek
Kwaliteit
Rundvee
Varkens
Paarden
Schapen
Huisdiervoeders
Fourage
Kunstmest
Vacatures
Contact

Melkvee

Basisvoeders

 

 

 

Rumen 90
Rumen 90 is een standaardbrok die past in een eiwitrijk basisrantsoen. Door de lage DVE-waarde kan een eiwitoverschot in het rantsoen tot een minimum beperkt worden.

Rumen 95
Met de Rumen 95 zijn we in staat om een rantsoen aan te vullen dat bestaat uit graslandproducten. Ook is de Rumen 95 in te zetten in rantsoenen waar het eiwit op peil is gebracht.

Rumen 105
Rumen 105 is een brok die bijdraagt aan de energie- en eiwitvoorziening, in de verhouding die de koe nodig heeft voor de productie van melk. Hierdoor is deze brok een goede aanvulling op een uitgebalanceerd basisrantsoen.

Rumen 113
Door de hoge DVE-waarde van deze brok is ze geschikt om een eiwittekort in het basisrantsoen te compenseren. De aanvulling van eiwit wordt zowel door penseiwit als door bestendig eiwit geleverd.

Productievoeders

De productievoeders onderscheiden zich van de basisvoeders vanwege de hogere eisen die aan de grondstoffen gesteld worden. Hierdoor zullen deze voeders positief werken op de melkproductie en het melkeiwitgehalte.

Rumen Productie
Rumen Productie is geschikt voor hoogproductieve dieren in een eiwitrijk rantsoen. Door de hogere energiewaarde van de brok zijn we in staat om de koe beter op haar behoefte voeren.

Rumen Productie Plus
Door de VEM/DVE-verhouding van deze brok is ze uitstekend in staat om te dienen als aanvulling op een evenwichtig basisrantsoen. Vooral voor hoogproductieve dieren biedt deze brok een goed energieaanbod door extra bestendig zetmeel.

Rumen Productie Extra
Rumen Productie Extra is een aanvulling op een rantsoen dat door hoogproductieve dieren duidelijke tekorten bevat. Door zowel een hoge VEM- als een hoog DVE-gehalte van de brok zijn we in staat om een rantsoen voor de nieuwmelkte koe recht te trekken.

Correctievoeders

In sommige jaren hebben we te maken met moeilijke kuilomstandigheden. De correctievoeders zijn met zorg samengesteld om grove en vaak eiwitarme kuilen te optimaliseren. Hierdoor kunnen goede technische resultaten worden behaald in een moeilijke situatie.

Rumen Correctie
Bij een moeilijk verteerbare graskuil, waarnaast gebruik wordt gemaakt van eiwitrijke bijproducten, is de Rumen Correctie een zeer interessante aanvulling.

Rumen Correctie Plus
Rumen Correctie Plus is in staat om een grove kuil met een matig aandeel eiwit goed om te zetten. Door deze unieke eigenschappen zijn goede resultaten te handhaven.

Rumen Correctie Extra
Rumen Correctie Extra past bij zeer laat gewonnen graskuil, die zeer weinig energie en eiwit bevat. De zeer snelle afbreekbare eiwitten en koolhydraten van deze brok geven een extra wending aan het verteringsproces.

Penscorrectievoeders

De penscorrectievoeders zijn er op gericht om de pens zo veel mogelijk te stimuleren in de productie van microbieel eiwit en vetzuren. Dit zijn goede grondstoffen voor de productie van melk.

Rumen MEV
MEV-brok heeft een stimulerend effect op de melkeiwitproductie, aangezien we de microbiŽle eiwitproductie in de pens stimuleren. Aangezien microbieel eiwit een goede grondstof is voor melkeiwit, zal het melkeiwitgehalte stijgen.

Rumen Stimulans
Rumen Stimulans bevat hoge gehaltes aan pensenergie en penseiwit. Dit is bedoeld voor rantsoenen die een duidelijk tekort aan zowel energie als eiwit hebben.

Rumen Stimuplus
Een brok met dezelfde eigenschappen als de Rumen Stimulans, maar bevat meer eiwit. 

Rumen Stimuextra
Door de grote hoeveelheden pensenergie en penseiwit in de Rumen Stimuextra wordt de pens extra gestimuleerd in de produtie van microbieel eiwit en vetzuren.

Weidevoeders

De weidevoeders zijn speciaal samengesteld voor koeien, die volledige of beperkte weidegang aangeboden krijgen. Het optimaliseren van de benutting van weidegras in het totale rantsoen staat centraal. In deze reeks zijn de volgende voeders beschikbaar:  - Rumen Pensbalansmix
- Rumen Weidebalans 90
- Rumen Weidebalans 100

Overige voeders

In deze serie zijn voeders opgenomen met zeer specifieke werkingen zoals:
- Rumen Kaasbrok
- Rumen Eiwitkernbrok 160
- Rumen Eiwitkernbrok 180
- Rumen MaÔs Energie
- Rumen Piekbrok
- Rumen Droogstandplusbrok

Speciaalvoeders

De speciaalvoeders zijn ontwikkeld om gericht in te zetten. Aan de hand van uw specifieke bedrijfssituatie zijn we in staat om een op op uw bedrijf aangepast maatmeel, maatmengsel of maatbrok samen te stellen en te leveren. Deze mengsels zijn zowel geschikt voor de voermengwagen als om los bij te voeren. De minimale hoeveelheid dient 2.000 kg te zijn, die geleverd kan worden in bulk, big bags en zakgoed.
Terug