Welkom
Bedrijf
Fabriek
Kwaliteit
Rundvee
Varkens
Paarden
Schapen
Huisdiervoeders
Fourage
Kunstmest
Vacatures
Contact

Mineralen

Hieronder vindt u een overzicht van onze mineralen. Hiermee kunt u uw dieren voorzien van de optimaal benodigde hoeveelheid mineralen en vitaminen.

Universeel mineralen
Deze mineralen zijn inzetbaar voor jongvee en melkvee. Door het hoge magnesiumgehalte is dit product toe te passen in rantsoenen met veel graskuil en geen bijproducten.

Vruchtbaarheidsmineralen
Vruchtbaarheidsmineralen zijn een perfecte aanvulling voor melkveebedrijven, die problemen hebben met de vruchtbaarheid van melkkoeien. Het bevat extra vitaminen en selenium ter stimulering van de eisprong. Het hoge gehalte aan vitamine A stimuleert de vorming en de werking van het baarmoederslijmvlies.

Vruchtbaarheidsmineralenpoeder
Vruchtbaarheidsmineralen in poedervorm. Zie verdere beschrijving vruchtbaarheidsmineralen.

USA-mineralen
Door de hoge vitaminering en mineralisering bieden USA-mineralen goede ondersteuning aan zowel weerstand als vruchtbaarheid. De USA-mineralen zijn gemaakt op basis van de Amerikaanse NRC-normen.

Droogstandmineralen
Droogstandmineralen zijn speciaal geschikt voor droogstaande koeien.

Droogstandplusmineralen ES
Melkziekte: Te voeren gedurende de laatste twee weken van de droogstand; middels de anionische zouten in dit mineraal wordt het Ca metabolisme gestimuleerd hetgeen melkziekte voorkomt.

Zucht: Door het gebruik van anionische zouten wordt vochtophoping (zucht) binnen het dier voorkomen.

Immunoplusmineralen
De klauwkwaliteit verbetert doordat de productie van nieuw hoornweefsel (keratine) gestimuleerd wordt door het gebruik van o.a. biotine. Door het gebruik van immunoplusmineralen verbetert met name de passieve immuniteit. Door gebruik te maken van organische gebonden mineralen krijgen omgevingsbacteriŽn geen kans de uier te infecteren. Het verhoogt de weerstand.

Rundveeblok Standaardemmer
De rundveeblok standaard kan gebruikt worden voor melk- en jongvee. De emmers bestaan uit melasse en hebben naast hoge gehalten aan vitaminen, mineralen en sporenelementen ook een hoge voedingswaarde. Eťn emmer is geschikt voor 10 koeien of 20 stuks jongvee.

Rundveeblok Droogstandemmer
De rundveeblok droogstand is speciaal geschikt voor droogstaande koeien in de weideperiode. De emmers bestaan uit melasse en hebben naast hoge gehalten aan vitaminen, mineralen en sporenelementen ook een hoge voedingswaarde. Eťn emmer is geschikt voor 10 koeien of 20 stuks jongvee.

Likstenen
Veehouders zorgen er voor dat hun dieren in een optimale conditie verkeren voor een hoog rendement en de beste prestaties. Zorg voor voldoende zout en mineralen is daarbij van essentieel belang. Elk dier heeft een individuele zoutbehoefte. Deze behoefte is onder meer afhankelijk van de volgende factoren: lichaamsgewicht, groeisnelheid, levensfase, drachtigheid, lactatiefase, melkgift, transpiratie en prestatie. Een belangrijke functie van de liksteen is het leveren van een bijdrage in de toediening van zout en mineralen. Tekorten leiden tot gebreksverschijnslen en een daling van de productiviteit. In geval van een tekort aan natrium of chloride krijgen dieren een natuurlijke drang om zout tot zich te nemen. Met een liksteen zorgt een dier zelf dat het precies die hoeveelheid binnenkrijgt, die het nodig heeft.

Overige mineralen
Naast de bovengenoemde mineralen levert Van der Bijl Mengvoeders ook:
- Landbouwzout
- Krijt
- VAK-elementen
- Rundveemineralen 2

Aangepaste mineralen
Het houden van rundvee brengt steeds andere omstandigheden met zich mee. De veranderde omstandigheden zijn echter ook van invloed op de mineralenvoorziening van dieren. Er zijn bedrijven die specifieke omstandigheden of problemen hebben, waarin de bovengenoemde producten tekort schieten in de mineralenvoorziening. Het is bij Van der Bijl Mengvoeders mogelijk om een mineralenmengsel samen te stellen, die gericht is op uw specifieke bedrijfssituatie. Op deze wijze wordt getracht om dergelijke problemen het hoofd te bieden.

 

 

 

Terug